Penosil

Tarton yliopiston tutkijat tekevät kehitystyötä rakennusvaahtojen tuottajalle Krimeltelle

13.12.2013

Torstaina, 9. tammikuuta 2014, Tarton yliopiston rehtori professori Volli Kalm ja Krimelte OÜ:n toimitusjohtaja Alar Salum allekirjoittivat Krimelten pääkonttorissa sopimuksen, jonka tavoite on tehostaa keskinäistä yhteistyötä polymeerikemian tutkimus- ja kehittämistoiminnan, mm. uusiin teknologioihin perustuvien tuotteiden kehittämisen alalla.

”Rakennuskemia-ala on viime vuosikymmenen aikana muuttunut paljon: kuluttajien vaatimukset, jotka koskevat tuotteiden laatua, ja tietoisuus energiatehokkuudesta on kasvanut huomattavasti”, kertoi Krimelten toimitusjohtaja Alar Salum. Hän lisäsi, että koska tämä trendi jatkuu lähivuosinakin, Krimelten tuotekehityksen avainsanoja ovat ympäristö- ja energiatehokkuus ja innovatiivisuus.

”Viime vuonna panostimme kovasti tiivistysaineiden ja liimojen tuotekehitykseen ja toimme markkinoille monta uutuutta eri käyttötarkoituksiin”, kertoi Salum. Hän lisäsi, että tiivistysaineiden lisäksi yritys keskittyy erikoiskäyttökohteiden yksikomponenttisten polyuretaanivaahtojen kehittämiseen. ”Haluamme olla jatkuvasti markkinajohtajia innovatiivisten tuotteiden kehittämisessä ja olemme varmoja, että yhteistyö Tarton yliopiston tutkijoiden kanssa edistää sitä”, Salum korosti.

Myös Tarton yliopiston yrityssuhteiden toimikunnan johtaja Alar Tõru iloitsi siitä, että Krimelte OÜ:n ja TY:n keskinäiseen luottamukseen perustuva kumppanuus on tarjonnut kehitysmahdollisuuksia sekä johtavalle tutkimusryhmälle että kiinnostavia haasteita monille muille TY:n tieteenharjoittajille. ”Krimelten kumppaneina olevat TY:n tutkijat eivät ole yhteistyötä tehdessään korostaneet pelkästään polymeerikemian tärkeyttä sellaisenaan, vaan myös yhteyksiä ja analogioita näennäisesti erilaisten tutkimusalojen välillä. Lisäksi emme voi aliarvioida kyseisen yhteistyön vaikutusta yliopiston kemian ja fysiikan opetuksen laatuun”, Tõru kertoi.

TY:n ja Krimelten yhteistyösopimus edellyttää molemminpuolista tehokasta viestintää yliopiston tutkijoiden ja Krimelten tuotekehittäjien välillä. Krimelte tiedottaa yliopistolle toimialansa uusista soveltavista suuntauksista ja ratkaisua kaipaavista teknisistä ongelmista. Ongelmanasetuksesta johtuen yliopisto suorittaa Krimelten käyttämän raaka-aineen ja materiaalien ja lopputuotteiden tutkimuksia. Yhdessä kehitellään esimerkiksi täyttöaineiden pinnan kemiallista muuntelua, jotta saavutettaisiin parempia reologisia ominaisuuksia. Tutkimus- ja kehittämisyhteistyön tuloksena Krimeltestä tulee asianosaisten sopimuksen mukaan myös opiskelijoiden harjoittelu- ja jatko-opiskelupaikka.

Tarton yliopisto on tiede- ja kehittämiskumppani yrityksille osaamista, soveltavia tutkimuksia ja asiantuntijalausuntoja vaativissa tehtävissä. TY:n laboratorioiden ja organisaatioyksiköiden palvelut rakennus- ja kiinteistöalan, energia- ja kaivosteollisuuden, käyttäjäteollisuuden, työterveyden ja bioteknologian, maa- ja metsätalouden, tietojenkäsittely- ja viestintäteknologian, vesihuollon ja kulttuurintutkimuksen alalla on syötetty yhteiseen palvelutietokantaan, jota päivitetään jatkuvasti.
 


Tämä sivusto käyttää evästeitä tarjotakseen sinulle parhaan käyttökokemuksen.