Penosil

Seinte soojustamiseks vajamineva liimvahu koguse kalkulaator

Calculate

Kalkulaator arvestab maksimaalselt 8 mm aluspinna tolerantsiga.


Board length (mm)
Board width (mm)
Surface area (m²)
Balloons count: