Shopping cart

Krepšelis dar tuščias.

Total price:  0 €

Go to checkout

Privatumo politika

UAB „Wolf Group LT“ pati ir kartu su „Wolf Group“ įmonių grupe (toliau – Wolf Group arba mes, mus, mūsų) vertina savo klientų (toliau – jūs) privatumą. Šiame privatumo pranešime paaiškiname, kaip renkame ir naudojame jūsų asmens duomenis ir ką darome, kad juos apsaugotume. Šis privatumo pranešimas padeda suprasti, kodėl ir kaip tvarkome jūsų duomenis, taip pat kokios yra jūsų teisės, susijusios su jūsų asmens duomenimis.

Šis privatumo pranešimas skirtas jums, jei lankotės mūsų svetainėje https://penosil.com/, taip pat kuriate produktų pageidavimų sąrašus mūsų svetainėje, jei bendraujate su mumis naudodami mūsų svetainėje esantį pokalbių robotą arba mūsų socialiniuose tinkluose. Taip pat tvarkome jūsų asmens duomenis, jei kreipiatės dėl darbo pas mus.

Kas yra jūsų asmens duomenų valdytojas?

Duomenų valdytojas – subjektas, priimantis sprendimus, kokie duomenys apie jus renkami ir kaip jie naudojami. „Wolf Group“ gali būti duomenų valdytojas arba tvarkytojas atliekant įvairias duomenų tvarkymo operacijas. Siekdami užtikrinti jūsų privatumo apsaugą, laikomės konfidencialumo principų ir griežtai ribojame asmens duomenų atskleidimą.

„Wolf Group LT“ UAB, Ateities g. 31B, 06326 Vilnius, Lietuva yra visų šiame privatumo pranešime nurodytų asmens duomenų valdytojas, nebent būtų aiškiai nurodyta kitaip. Su valdytoju galima susisiekti el. paštu: lietuva@wolf-group.com.

Kokio tipo asmens duomenis tvarkome?

Asmens duomenys – vardas ir pavardė;

Kontaktiniai duomenys – telefono numeris, elektroninio pašto adresas, adresas;

Įmonės duomenys – jei esate juridinio asmens atstovas, tvarkysime jūsų vardą, pavardę, pareigas ir jūsų kontaktinius duomenis;

Sąskaitos duomenys – duomenys, kurie yra sąskaitose perkant pas mus paslaugas ar prekes;

Interneto duomenys – siekdami užtikrinti geresnes paslaugas savo svetainėje naudojame slapukus.

Kodėl mes tvarkome jūsų duomenis?

Jūsų asmens duomenis tvarkome, nes:

  • davėte mums sutikimą, pavyzdžiui, rinkti klientų atsiliepimus, siųsti jums naujienlaiškį ar rodyti slapukus;
  • siekiame teisėto verslo intereso; jei esate mūsų klientas, siunčiame jums informaciją apie mūsų produktus;
  • siekiame laikytis teisinių įsipareigojimų; pavyzdžiui, sąskaitas faktūras privalome saugoti keletą metų pagal apskaitos taisykles.

Duomenų tvarkymas remiantis jūsų sutikimu

Kai prašome jūsų sutikimo, apdorojame tik tai, su kuo jūs sutikote. Mes labai aiškiai prašysime sutikimo konkrečiais tikslais ir jūs neprivalote duoti sutikimo, tačiau kartais tai reiškia, kad negalėsime jums pateikti jūsų prašomo turinio. Kai duodate sutikimą, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, pranešdami apie prenumeratos atsisakymą arba rašydami adresu lietuva@wolf-group.com. Kai atšauksite sutikimą, ištrinsime duomenis, kuriuos tvarkome gavę jūsų sutikimą.

Apdorojimo tikslasAsmens duomenų kategorijos
NaujienlaiškisKontaktiniai duomenys
SlapukaiInterneto duomenys
Paskyros sukūrimas „Wolf Group“Asmens duomenys, kontaktiniai duomenys
Klientų atsiliepimų rinkimasAsmens duomenys, kontaktiniai duomenys

Sutarčiai vykdyti reikalingas duomenų tvarkymas

Duomenų tvarkymas yra būtinas vykdant su jumis sudarytą sutartį arba imtis priemonių, reikalingų iki sutarties pasirašymo. 

Apdorojimo tikslasAsmens duomenų kategorijos
Pirkiniai elektroninėje parduotuvėjeAsmens duomenys, sąskaitų duomenys
Pirkinių pristatymas jumsKontaktiniai duomenys

Apdorojimas, siekiant įvykdyti „Wolf Group“ teisinius įsipareigojimus

Teisinės tvarkymo prievolės apima visą asmens duomenų tvarkymą pagal atitinkamus įstatymus ir kitus teisės aktus visose mūsų vietose, pavyzdžiui, Lietuvos apskaitos įstatymą.

Apdorojimo tikslaiAsmens duomenų kategorijos
Sąskaitų faktūrų duomenysAsmens duomenys, kontaktiniai duomenys, įmonės duomenys, sąskaitos faktūros duomenys
Reagavimas į viešųjų įstaigų ir valstybės institucijų informacijos užklausasKontaktiniai duomenys, įmonės duomenys

Duomenų tvarkymas grindžiamas mūsų teisėtu interesu

Teisėtas interesas reiškia, kad duomenų tvarkymas yra būtinas mūsų verslo tikslais. Duomenų tvarkymui remiantis mūsų teisėtais interesais atlikome pusiausvyros testą, kad įvertintume duomenų tvarkymo poveikį jūsų privatumui ir duomenų apsaugos teisėms. Jūs turite teisę matyti šį pusiausvyros testą, taip pat nesutikti, kad tvarkymas būtų pagrįstas teisėtais interesais, jei manote, kad jūsų duomenų tvarkymas toliau nurodytais tikslais pažeidžia jūsų privatumo ir duomenų apsaugos teises.

Apdorojimo tikslasAsmens duomenų kategorijos
Informacijos apie mūsų produktus siuntimas esamiems klientamsKontaktiniai ir interneto duomenys

Ką mes darome su socialiniais tinklais?

Galite prisijungti arba pamėgti mūsų „Facebook“, „LinkedIn“, „Instagram“ ar „TikTok“ puslapius – tokiu atveju matysime jūsų vardą, o spustelėję tą vardą pamatysime ir jūsų viešo profilio informaciją. Naudodami socialinius tinklus turite turėti omenyje, kad:

– mūsų svetainė yra vieša, tai reiškia, kad matoma visiems;

– bet kas gali skelbti įrašą mūsų socialiniuose tinkluose ir kiekvienas gali kreiptis į mūsų socialinių tinklų puslapius ir jų viešą turinį;

– jei įmanoma, leidžiame automatinį pranešimų vertimą skaitytojams kitomis kalbomis;

– mes taikome automatinį turinio filtravimą socialiniuose tinkluose, tai reiškia, kad automatiškai užkertamas kelias skelbti įrašus, kuriuose yra visuotinai žinomų įžeidžiančių posakių;

– galite susisiekti su mumis privačiai socialiniuose tinkluose;

Mes gauname statistinius mūsų socialinių tinklų naudojimo duomenis – kiek asmenų paspaudė „Patinka“, kiek apsilankė ir pan. Šiuos duomenis parengia patys socialinių tinklų paslaugų teikėjai ir pateikia mums nuasmenintu formatu.

Ar priimame kokius nors automatizuotus sprendimus?

Automatizuotų sprendimų priėmimas vyksta, kai elektroninė sistema naudoja asmeninę informaciją sprendimui priimti be žmogaus įsikišimo. „Wolf Group“ nepriima jokių automatizuotų sprendimų pagal mūsų renkamus asmens duomenis.

Kokios yra jūsų teisės, susijusios su jūsų asmens duomenimis?

Prieigos teisė

Jūs turite teisę gauti informaciją, kokius jūsų duomenis tvarkome. Norėdami gauti mūsų apie jus turimų asmens duomenų kopiją, susisiekite su mumis žemiau nurodytu el. paštu.

Turime teisinę pareigą užtikrinti, kad informacijos apie save prašantis asmuo tikrai turi teisę gauti duomenis. Dėl šios priežasties jums gali tekti įrodyti savo tapatybę arba teisę reikalauti duomenų.

Teisė ištrinti

Jūs turite teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis. Atminkite, kad negalime ištrinti tokių duomenų, kuriuos tvarkome vykdydami sutartinius ar teisinius įsipareigojimus.

Teisė į ištaisymą

Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti asmeninę informaciją, kuri, jūsų manymu, yra netiksli. Tai taip pat gali apimti teisę prašyti mūsų papildyti informaciją, kuri, jūsų manymu, yra neišsami.

Tam tikromis aplinkybėmis ir su tam tikromis išimtimis galite turėti teisę prašyti mūsų ištrinti jūsų asmeninę informaciją. Negalime ištrinti jokių duomenų, kuriuos turime teisiškai įpareigoti tvarkyti.

Teisė apriboti tvarkymą

Tam tikromis aplinkybėmis jūs turite teisę prašyti mūsų apriboti jūsų informacijos tvarkymą.

Teisė nesutikti, kad būtų tvarkoma jūsų asmeninė informacija

Jūs turite teisę nesutikti, kad jūsų informacija būtų tvarkoma. Teise nesutikti, kad būtų tvarkoma asmens informacija, asmenys dažniausiai naudojasi prašydami įmonės nutraukti tiesioginę rinkodarą.

Teisė į duomenų perkeliamumą

Jūs turite teisę į duomenų perkeliamumą, o tai reiškia, kad, esant technologinėms galimybėms, galime perduoti jūsų duomenis skaitmeniniu formatu kitai panašiai tarnybai.

Pasinaudoti bet kuria iš aukščiau paminėtų teisių galite parašę el. paštu: lietuva@wolf-group.com.

Teisė skųstis Duomenų apsaugos inspekcijai

Jei manote, kad jūsų privatumo ir duomenų apsaugos teisės buvo pažeistos, turite teisę pateikti skundą Lietuvos duomenų apsaugos inspekcijai arba vietinei duomenų apsaugos priežiūros institucijai.

Kas dar, be mūsų, tvarko jūsų duomenis?

Jūsų asmens duomenys prieinami tik tiems „Wolf Group“ darbuotojams, kuriems jų reikia darbo pareigoms atlikti, vadinamuoju būtinybės žinoti principu.  „Wolf Group“ už įmonės ribų, griežtai ribodama būtinybę ir atsižvelgdama į tvarkymo tikslus, „Wolf Group“ perduoda duomenis šių kategorijų duomenų tvarkytojams: 

  • paslauga teikiama, pavyzdžiui (ne visas sąrašas ir gali būti keičiamas): IT priežiūros paslaugų teikėjui, serverių korpusui, el. pašto serverių tiekėjui, svetainės administratoriui, atsiliepimų programai „KOOS.io“, auditoriui, teisininkams;
  • jei teisiškai įpareigotas, savo duomenis valstybės institucijoms ir institucijoms (pvz., policijai, teismams, pavojaus centrui, Duomenų apsaugos inspekcijai).

Siekdami užtikrinti saugų ir teisėtą asmens duomenų tvarkymą, su partneriais sudarėme duomenų apsaugos sutartį. Šios sutartys įpareigoja kitas šalis:

  • imtis atitinkamų priemonių asmens konfidencialumui ir saugumui užtikrinti
  • tvarkyti asmens duomenis laikantis teisės aktų reikalavimų ir sutarties.

Mes nesaugome ir neperduodame jūsų duomenų už Europos ekonominės erdvės ribų arba į šalis be Europos Komisijos sprendimo dėl tinkamumo.

Kiek laiko saugome jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenys saugomi tol, kol to reikalauja teisiniai reikalavimai arba tol, kol bus pasiektas tvarkymo tikslas. Toliau pateikiami keli duomenų saugojimo laikotarpių pavyzdžiai:

Saugojimo laikotarpisPavyzdžiai
Iki sutikimo tvarkyti atšaukimoDuomenis, kuriuos tvarkome remdamiesi jūsų sutikimu, ištriname iš karto po to, kai atšaukiate sutikimą.
30 dienų po to, kai ištrinate savo paskyrą „Wolf Group“, arba po 12 mėnesių nuo paskutinio bendravimo su mumis.Ištriname jūsų sukurtos paskyros duomenis
10 metųBuhalteriniai dokumentai, tokie kaip sąskaitos faktūros ir sąskaitos.

 Jūsų asmens duomenų saugumas

„Wolf Group“ taiko būtinas teisines, organizacines, fizines ir technines saugumo priemones, kad apsaugotų jūsų asmens duomenis. Keletas mūsų naudojamų priemonių pavyzdžių:

Fizinės priemonės – biurai užrakinami, o popieriniai dokumentai su asmens duomenimis saugomi užrakintose spintose.

Techninės priemonės – kompiuteriai yra apsaugoti slaptažodžiu ir prireikus šifruojami; naudojamos ugniasienės ir antivirusinės programos; reguliariai daromos atsarginės kopijos; visiems IT sistemos naudotojams priskiriami vaidmenys ir profiliai.

Organizacinės priemonės – duomenų apsaugos, informacijos saugumo ir prieigos valdymo politika; reguliarūs darbuotojų mokymai, konfidencialumo reikalavimai darbuotojams.

Slapukai

„Wolf Group“ svetainėje https://www.penosil.com naudoja slapukus, kad pagerintų svetainės naudotojų patirtį ir įgalintų veikimą.

Slapukas yra mažas tekstinis failas, kurį automatiškai išsaugo jūsų naudojamo įrenginio interneto naršyklė. Mes naudojame šiuos slapukus:

Būtini slapukai naudojami esminėms funkcijoms atlikti lankantis svetainėje. Tai apima šalies ir naudojamos kalbos nustatymą, operacijos apdorojimą, naudojamos svetainės versijos (mobiliojo įrenginio ar stalinio kompiuterio) nustatymą, sukčiavimo aptikimą ir prevenciją bei reikalavimų laikymosi ir svetainės stabilumo užtikrinimą. Šie slapukai klasifikuojami pagal poreikius, kad veiktų svetainė.

Pirmenybiniai slapukai leidžia svetainei įsiminti informaciją, kuri keičia svetainės veikimą ar išvaizdą, pvz., pageidaujamą kalbą arba regioną, kuriame esate. Jame saugoma informacija apie jūsų pasirinktus sprendimus. Taip galime parodyti jums aktualesnę ir asmeniškesnę informaciją.

Statistiniai slapukai padeda svetainių savininkams suprasti, kaip lankytojai sąveikauja su svetainėmis, nes jie renka ir praneša informaciją anonimiškai.

Rinkodaros slapukai naudojami lankytojams įvairiose svetainėse sekti. Tikslas yra rodyti reklamas, kurios yra aktualios ir patrauklios atitinkamam naudotojui, todėl yra vertingesni įrašų skelbėjams ir trečiųjų šalių reklamuotojams.

Neklasifikuoti slapukai yra slapukai, kuriuos klasifikuojame kartu su atskirų slapukų teikėjais.

Galite nustatyti, kad naršyklė atsisakytų bet kokio slapuko arba įspėtų jus, kai gaunamas slapukas. Žiniatinklio naršyklės leidžia valdyti standžiajame diske saugomus slapukus per žiniatinklio naršyklės nustatymus. Jei nuspręsite nepriimti mūsų slapukų, kai kurios mūsų svetainės funkcijos gali neveikti taip gerai, kaip turėtų.

Slapukų deklaracija

Privatumo pranešimo pakeitimai

Reguliariai atnaujiname šį privatumo pranešimą. Mūsų svetainėje skelbiama versija visada yra naujausia.

Kontaktai:

Wolf Group LT, UAB
Ateities g. 31B,
06326 Vilnius, Lietuva

Telefonas: +370 523 33553
El. paštas: lietuva@wolf-group.com