Penosil

Energiatõhusad lahendused aknapaigaldusel

Hoonete energiakulud moodustavad 40% Euroopa Liidu energia kogutarbimisest.

Uues energiatõhususe direktiivis on sätestatud muuhulgas, et kõik uued hooned, mis valmivad pärast 31. detsembrit 2020, peavad olema liginullenergiahooned.

Selleks, et saavutada liginullenergiahoonetele kehtestatuid nõudeid, tuleb rakendada erinevaid meetmeid ja lahendusi - näiteks taastuvenergiaallikate kasutamine, tõhusa soojustagastusega ventilatsioonisüsteem, hästi läbimõeldud välistarindid soojakadude vähendamiseks jne.

Seoses hoonete energiatõhususnõuetega on väga oluliseks muutunud hoonepiirete soojapidavuse ja õhutiheduse tagamine ning külmasildade vähendamine. Soovitud tulemuste saavutamiseks on vaja professionaalseid ja hästi läbimõeldud lahendusi kõikidelt seotud osapooltelt- nii arhitektidelt, inseneridelt, ehitajatelt kui ka ehitusmaterjalide tootjatelt.

Üheks komplitseeritumaks sõlmeks hoonete puhul loetakse aknapaigaldussõlme. On palju erinevaid põhjuseid, mis muudavad selle sõlme nii keeruliseks:

 • Soojakaod peavad olema vähendatud miinimumini
 • Peab olema tagatud õhutihedus, et vähendada soojakadusid õhulekete kaudu
 • Peab olema tagatud veeaurutihedus, et kaitsta sisemisi tarindeid liigniiskuse eest, mis võib põhjustada kõrvalekaldeid materjalide ettenähtud omadustest, külmasildasid ja hallitust
 • Peab olema tagatud, et juhuslik tarindisse sattunud niiskus saab probleemideta konstruktsioonist välja liikuda.
 • Kõik sisemised tarindid peavad olema kaitstud väliste ilmastikumõjude eest nagu näiteks UV-kiirgus, sademed, tuul jne.
 • Tuleb vältida külmasildasid
 • Vuugid peavad ilma probleemideta suutma vastu võtta erinevaid liikumisi ja deformatsioone
 • Täites kõiki ülalpool väljatoodud tingimusi, peab säilima ka lahenduse esteetiline väljanägemine nii sise- kui ka väliskeskkonnas

Antud materjali eesmärgiks on tutvustada erinevaid PENOSIL-i tooteid, mis täidavad olulist ja spetsiifilist rolli energiatõhusates lahendustes. Olenevalt konkreetsest objektist, olukorrast ja vajadusest, võib antud tooteid kasutada nii eraldiseisvana kui ka toodete süsteemina, et garanteerida parim lahendus ning soovitud tulemus.

Loe rohkem

Kliki numbritel, et näha tooteinfot.

Akna soojustuslik tihendamine

PENOSIL Premium Elastic Gunfoam

Elastic Gunfoam akna soojustuslikuks tihendamiseks

 • Suurepärased soojus- ja heliisolatsiooni omadused soojakadude ja müra vähendamiseks
 • Vahu suur liikuvus tagab ettenähtud soojapidavuse ka erinevate deformatsioonide korral
 • Madal paisumissurve aitab vältida aknalengide kõverdumist ning pakub suurepärast kasutajakogemust

Õhu- ja veeaurutiheduse tagamine

PENOSIL Premium Sealing Tape Internal

Sealing Tape Internal õhu- ja veeaurutiheduse tagamiseks

 • Õhutihe materjal aitab vähendada soojakadusid läbi piirde
 • Kõrge difusioonitakistus kaitseb sisemise veeauru liikumise eest seinatarindisse
 • Spetsiaalsest materjalist teip tagab püsivuse ka konstruktsiooni liikumiste ja deformatsioonide korral

Ilmastikukindel aknaperimeetri hermetiseerimine

PENOSIL Premium Facade Joint Hybrid 25LM

Facade Joint Hybrid 25LM ilmastikukindlaks aknaperimeetri hermetiseerimiseks

 • Hermeetiku täielik ilmastikukindlus kaitseb tarindit UV-kiirguse, sademete ja tuule eest.
 • Hermeetiku suur liikuvus aitab vastu võtta erinevaid hoone deformatsioone, ilma et hermeetik kaotaks oma elastsust või naket aluspinnaga.
 • Puhas ja sile elastne vuuk tagab esteetilise väljanägemise.

Weathersealing manual:

Aknapleki aluse vuugi ilmastikukindel tihendamine

PENOSIL Premium Sealing Tape External

Sealing Tape External tuule tõkestamiseks

 • Õhutihe materjal, kaitsmaks tuule ja juhusliku vee sattumise eest tarindisse
 • Madal difusioonitakistus võimaldab tarindisse sattunud niiskuse väljakuivamist
 • Koos tuuletõkke kihiga moodustub ühtne ja täielik tuuletõkke süsteem kogu hoonele

Aknapleki soojustuslik tihendamine

PENOSIL Premium Building Silicone

Building Silicone aknapleki tihendamiseks

 • Hermeetiku täielik ilmastikukindlus kaitseb tarindit UV-kiirguse, sademete ja tuule eest.
 • Neutraalne ja mittekorrosiivne silikoon sobib kasutamiseks kokkupuutel metallidega
 • Sile elastne vuuk tagab esteetilise väljanägemise ning aitab vastu võtta deformatsioone

Sisetarindite kaitsmine tuule, vihma ja lume eest

PENOSIL Premium Expanding Tape 300

Expanding Tape 300 sisetarindite kaitseks tuule, vihma ja lume eest

 • Tihendi täielik ilmastikukindlus kaitseb tarindit UV-kiirguse, sademete ja tuule eest.
 • Suurepärased isepaisuvuslikud omadused aitavad tagada tiheda vuugi aknapleki ning seina vahel
 • Tagab kauakestva lahenduse

Klaasimine

PENOSIL Premium Glazing Silicone

Glazing Silicone klaasimistöödeks

 • Hermeetiku täielik ilmastikukindlus kaitseb tarindit UV-kiirguse, sademete ja tuule eest
 • Õhutihe ühendus aknaklaasi ja -raami vahel.
 • Hermeetiku suur liikuvus aitab vastu võtta erinevaid deformatsioone, ilma et hermeetik kaotaks oma elastsust või naket aluspinnaga.

Aknalaua paigaldamine

PENOSIL Premium SpeedFix Construction 878

SpeedFix Construction 878 aknalaua paigaldamiseks

 • Suurepärased soojusisolatsiooni omadused aitavad vähendada akna joonkülmasilla mõju.
 • Kasutajasõbralik meetod mugavaks ja kiireks paigaldamiseks
 • Efektiivne viis täitmaks aluspinna ebatasasusi.

Aknalaua ja siseseina vahelise vuugi hermetiseerimine

PENOSIL Premium Facade Joint Hybrid 25LM

Facade Hybrid 25LM aknalaua ja siseseina vahelise vuugi hermetiseerimiseks

 • Puhas ja sile elastne vuuk tagab esteetilise väljanägemise
 • Hermeetiku suur liikuvus aitab vastu võtta erinevaid deformatsioone, ilma et hermeetik kaotaks oma elastsust või naket aluspinnaga.
 • Tardunud hermeetik on ülevärvitav.

Aknalaua ja -lengi vahelise vuugi hermetiseerimine

PENOSIL Premium Building Silicone

Building Silicone aknalaua ja -lengi vahelise vuugi hermetiseerimiseks

 • Elastne ja õhutihe vuuk, mis on esteetilise väljanägemisega.
 • Tänu vuugi siledale pinnale on seda lihtne hooldada ja puhastada.
 • Kõrge niiskuskindlus tagab püsivuse ka kokkupuutel veega.

Kipsplaadi paigaldamine

PENOSIL Premium SpeedFix Construction 878

SpeedFix Construction 878 kipsplaadi paigaldamiseks

 • Suurepärased soojusisolatsiooni omadused aitavad vähendada akna joonkülmasilla mõju ning jahedaid aknapõski.
 • Kasutajasõbralik meetod mugavaks ja kiireks paigaldamiseks.
 • Efektiivne viis täitmaks aluspinna ebatasasusi.

Viimistluslik tihendamine

PENOSIL Premium Acrylic Sealant

Acrylic Sealant viimistluslikuks tihendamiseks

 • Suurepärane töödeldavus aitab saavutada puhta ja tiheda vuugi.
 • Tardunud akrüül on ülevärvitav.
 • Piisav elastsus, et võtta vastu väiksemaid deformatsioone ning takistada värvi pragunemist.

Aknateipide ülekatete omavaheline liimimine

PENOSIL Premium ClearFix 705

ClearFix 705 aknateipide ülekatete omavaheliseks liimimiseks

 • Püsiv õhutihe ühendus aknateipide ülekatete vahel.
 • Elastne ja pikaajaline lahendus.
 • Täidab ja tihendab, väldib võimalikke õhulekkeid

Aluspindade kruntimine

PENOSIL Premium Prime & Fix

Prime & Fix aluspindade kruntimiseks

 • Suurepärane krunt, mis tagab nakke ka keeruliste aluspindadega, isegi madalatel temperatuuridel.
 • Pihustatav toode mugavaks kasutamiseks.
 • Tugev ja pikaajaline nake.

Aurutõkke membraani liimimine seinakonstruktsioonile

PENOSIL Premium Membrane Fix 629

Membrane Fix 629 aurutõkke membraani liimimiseks seinakonstruktsioonile

 • Õhutihe ühendus ennetamaks soovimatuid soojakadusid.
 • Suurepärane nake ühendamaks aurutõkke membraane poorsete aluspindadega.
 • Nakkub isegi PE-baasil membraanidega