Grozs
0

Privātuma noteikumi

Kad Jūs apmeklējiet tīmekļa vietni vai tiešsaistes veikalu https://penosil.com/lv/, jūsu datu pārzinis ir SIA Wolf Group Latvia (reģistrācijas numurs 40003711498), turpmāk “mēs”. Mūsu klientu privātums ir mums svarīgs, un mēs izpildām visas mūsu saistības, kas izriet no datu aizsardzības likumiem.

Zemāk mēs izskaidrosim, kā Jūsu dati tiek apstrādāti, kad Jūs apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni un/vai izmantojiet mūsu tiešsaistes veikalu.

1. Kādus datu veidus mēs apstrādājam, un kāds ir likumīgi pamatots iemesls šādai apstrādei?

Kad Jūs veicat pasūtījumu mūsu tiešsaistes veikalā, mēs apstrādājam šādus personas datus, lai izpildītu ar Jums noslēgto pārdošanas līgumu:

 • vārds un kontaktinformācija (ieskaitot tālruņa numuru un e-pasta adresi);
 • informācija, kas saistīta ar pasūtījumu (ieskaitot produkta veidu, daudzumu, cenu, maksāšanas veidu, transportēšanu, utt.);
 • saistība ar juridisku personu, ja pasūtījums ir veikts tās vārdā.

Papildus pārdošanas līguma izpildīšanai, mēs arī apstrādājam personas datus šādos nolūkos:

 • lai izpildītu mūsu pienākumus saskaņā ar likumu (tas ir, pienākums saglabāt dokumentus, kas izriet no Grāmatvedības likuma);
 • lai izšķirtu strīdus, kas rodas pārdošanas līguma rezultātā;
 • lai pārsūtītu tiešā mārketinga piedāvājumus uz Jūsu e-pasta adresi, ja Jūs esat devis nepārprotamu piekrišanu;
 • lai pārsūtītu tiešā mārketinga piedāvājumus attiecībā uz līdzīgiem produktiem uz Jūsu e-pasta adresi, ja mūsu rīcībā ir Jūsu kontaktinformācija saistībā ar Jūsu iepriekšējo pirkumu no mūsu tiešsaistes veikala. Šādā gadījumā mūsu likumīgās intereses ir pārdošanas aktivitāšu veidu veicināšana, kas veido tiesisko pamatu šāda veida piedāvājumu pārsūtīšanai, un Jūsu tiesības tiek aizsargātas tādējādi, ka Jūs varat no tiem atteikties jebkurā laikā.

2. Ar ko mēs kopīgojam Jūsu datus?

Mēs kopīgojam Jūsu datus ar trešajām personām, ja tam ir pamatots iemesls un tiesisks pamats.

Piemēram, mēs izmantojam pakalpojuma sniedzējus, kas apstrādā Jūsu personas datus nolūkiem, kādus esam noteikuši, un saskaņā ar mūsu instrukcijām. Šādi pilnvaroti  apstrādātāji ir IT, loģistikas un transporta pakalpojumi. Visi apstrādātāji ir devuši pietiekamas garantijas, ka viņi veiks atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu klientu personas datu aizsardzību. Ar visiem apstrādātājiem ir noslēgti atbilstoši datu apstrādes līgumi.

Mēs arī varam nodot datus šādām trešajām personām, kuri kļūst par neatkarīgiem Jūsu personas datu pārziņiem:

 • juridisko pakalpojumu sniedzēji, ja Jūsu personas datu nodošana ir nepieciešama mūsu tiesību aizsargāšanai, šādā gadījumā mūsu likumīgās intereses mūsu tiesību aizsargāšanai ir tiesiskais pamats šādai nodošanai;
 • trešās personas, kurām mums ir pienākums nodot personas datus saskaņā ar likumu, it īpaši valsts un uzraudzības iestādes, bet arī audita pakalpojumu sniedzēji gadījumā, ja audits ir nepieciešams pēc likuma, šādā gadījumā mēs nododam personas datus, lai izpildītu mūsu pienākumu saskaņā ar likumu.

3. Cik ilgi mēs saglabājam Jūsu datus?

Vispārīgi mēs saglabājam Jūsu personas datus tik ilgi, cik nepieciešams nolūkos, kādos mēs tos ievācām.

Ja Jūs veicāt pirkumu mūsu tiešsaistes veikalā, mēs saglabājam sekojošo informāciju, kas saistīta ar pirkumu:

 • Mēs saglabājam pārdošanas darījumu pamatojošos dokumentus septiņus gadus saskaņā ar Grāmatvedības likumu.
 • Gadījumā, ja Jūs izveidojāt lietotāja kontu mūsu tiešsaistes veikalā, mēs saglabājam Jūsu konta vispārējos datus (vārds, kontaktinformācija, lietotāja ID, utt.), un veikto darījumu dati tiek fiksēti Jūsu kontā, līdz tas tiek slēgts.
 • Cita informācija, kas saistīta ar pārdošanas darījumu (tas ir, e-pasti, kas nosūtīti, lai apstiprinātu pasūtījumu, maksājuma apstiprinājums, utt.), tiek saglabāta trīs gadus pēc darījuma. Strīda gadījumā, kas izriet no pārdošanas darījuma, mēs saglabājam ar to saistīto informāciju, līdz tas tiek izšķirts, vai līdz tam, kad tiek pieņemts tiesas lēmums, atrisinot strīdu.
 • Ja jūs esat devis piekrišanu tiešā marketinga piedāvājumu saņemšanai, mēs apstrādājam Jūsu kontaktinformāciju šim nolūkam, līdz Jūs atsaucat šādu piekrišanu.
 • Ja mēs esam ieguvuši Jūsu kontaktinformāciju saistībā ar iepriekšēju pārdošanas darījumu, mēs apstrādājam to, lai pārsūtītu piedāvājumus par līdzīgiem produktiem, līdz Jūs atsakāties no šādu piedāvājumu saņemšanas.

4. Kādas ir Jūsu tiesības attiecībā uz Jūsu datiem?

Attiecībā uz personas datiem, kurus mēs apstrādājam, Jums ir tiesības:

 • pieprasīt piekļuvi Jūsu personas datiem (ieskaitot Jūsu datu kopijas saņemšanu);
 • pieprasīt datu labošanu vai dzēšanu;
 • pieprasīt ierobežojumus personas datu apstrādei;
 • pieprasīt Jūsu datu nodošanu;
 • atsaukt Jūsu piekrišanu, ja Jūsu dati tiek apstrādāti uz tās pamata;
 • iebilst pret Jūsu datu apstrādi, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm (tai skaitā Jūsu elektroniskās kontaktinformācijas izmantošanas aizliegšanu tiešā mārketinga piedāvājumu sūtīšanas nolūkos attiecībā uz līdzīgiem produktiem, kad Jūs sniedzat Jūsu kontaktinformāciju, katru reizi, kad Jūs saņemat piedāvājumu, vai jebkurā citā laikā).

Ja Jūs vēlaties izmantot iepriekšminētās tiesības, lūdzu sazinieties ar mums pa e-pastu
dpo@wolf-group.com. Ja Jūs konstatējat, ka Jūsu datu aizsardzības tiesības ir pārkāptas, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē (pasts@dvi.gov.lv; www.dvi.gov.lv).

5. Kā mēs izmantojam sīkdatnes?

Mēs izmantojam sīkdatnes mūsu tīmekļa vietnē un tiešsaistes veikalā, lai nodrošinātu atbilstošu tīmekļa vietnes funkcionēšanu un nodrošinātu lietotājam draudzīgu navigāciju. Sīkdatne ir mazs teksta fails, kuru tīmekļa serveris nosūta lietotāja interneta pārlūkam, un kurš tiek saglabāts cietajā diskā.

Mēs izmantojam Google Analytics un Hotjar analītikas sīkdatnes, kas ievāc informāciju par tīmekļa vietnes lietošanu un par apmeklējumu skaitu, kas tiek saglabāti lietotāja ierīcē, līdz tie tiek dzēsti. Mēs neizmantojam šīs sīkdatnes, lai ievāktu Jūsu personas datus, bet mēs saņemam statistikas informāciju attiecībā uz mūsu tīmekļa vietnes lietošanu. Mēs saņemam informāciju, kas saistīta ar Jūsu IP adresi, bet mēs nevaram to saistīt ar konkrētu personu.

Kad Jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, mēs Jums sniedzam informāciju par sīkdatņu lietošanu un lūdzam Jūsu piekrišanu. Uzklikšķinot “ES PIEKRĪTU”, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Jūs vienmēr varat mainīt Jūsu piekrišanu pārlūkprogrammas iestatījumos vai izdzēst saglabātās sīkdatnes.

Jūs varat izlasīt vairāk par sīkdatnēm un to dzēšanu vietnē https://www.allaboutcookies.org/ vai “Palīdzība/Help” sadaļā Jūsu pārlūkprogrammā.

Mums ir tiesības atjaunināt vai mainīt mūsu privātuma noteikumus jebkurā laikā, publicējot jaunāko versiju mūsu tīmekļa vietnē.

Kontaktinformācija:

SIA Wolf Group Latvia

Katlakalna iela 11 k-1, Rīga, LV-1073

Tālrunis: +371 67702052

E-pasts: latvia@wolf-group.com