Grozs
0

Penosil tiešsaistes veikala pārdošanas noteikumi

 1. Vispārējie noteikumi
  1.1. Pārdevējs ir SIA Wolf Group Latvia, reģistrācijas numurs 40003711498, jur. adrese Katlakalna iela 1b, Rīga, LV-1073, Latvija, klientu atbalsta tālruņa numurs: +371 67702052, klientu atbalsta e-pasta adrese: latvia@wolf-group.com, tīmekļa vietne https://penosil.com/lv/.
  1.2. Pircējs ir fiziska vai juridiska persona, kas pērk preces no pārdevēja tiešsaistes veikalā (tiešsaistes veikals) tīmekļa vietnē https://penosil.com/lv/ (tīmekļa vietne).
  1.3. Patērētājs ir fiziska persona, kas veic pirkumu tiešsaistes veikalā un nav saistīts ar saimnieciskām vai profesionālām darbībām. Ja pircējs veic pirkumu saistībā ar viņa saimnieciskām vai profesionālām darbībām, tas ir, ja pircējs ir juridiska persona vai pašnodarbināta persona, viņš nav patērētājs, un noteikumi attiecībā uz patērētāju tiesībām, kas izriet no likuma un šiem pārdošanas vispārējiem noteikumiem (pārdošanas noteikumi), netiek piemēroti pirkumam.
  1.4. Pārdošanas noteikumi tiek piemēroti tiešsaistes veikalā piedāvāto preču (preces), pārdošanas līgumam kas noslēgts starp pārdevēju un pircēju (līgums).
  1.5. Līgums tiek uzskatīts par noslēgtu pēc tam, kad pircējs ir apstiprinājis, ka viņš piekrīt pārdošanas noteikumiem un privātuma noteikumiem, ir veicis pasūtījumu un samaksājis pirkuma maksu par precēm un piegādes maksu pārdevējam saskaņā ar instrukcijām, kuras sniegtas tiešsaistes veikalā, un samaksātā summa ir pārskaitīta uz pārdevēja bankas kontu.
  1.6. Saskaņā ar līgumu pārdevējs apņemas piegādāt pircējam preces, kas pasūtītas tiešsaistes veikalā un nodot īpašumtiesības uz precēm, bet pircējs apņemas samaksāt pārdevējam pirkuma maksu par precēm un pieņemt preces.
  1.7. Pārdevējs publicē aktuālos pārdošanas noteikumus tīmekļa vietnē. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji grozīt pārdošanas noteikumus jebkurā laikā, publicējot grozījumus tīmekļa vietnē. Līgums pakļaujas pārdošanas noteikumiem, kas ir spēkā brīdī, kad tiek noslēgts līgums.

 1. Preču pasūtījumu veikšana
  2.1. Lai izmantotu tiešsaistes veikalu, pircējs var izveidot lietotāja kontu saskaņā ar instrukcijām, kas sniegtas tīmekļa vietnē. Lietotāja konts ļauj pircējam pārvaldīt savus pasūtījumus, adreses un konta iestatījumus. Pircēji, kuri nav izveidojuši lietotāja kontu, arī var veikt pasūtījumus tiešsaistes veikalā.
  2.2. Lai pirktu preces, pircējs veic pasūtījumu tiešsaistes veikalā.
  2.3. Lai veiktu pasūtījumu, pircējam jāpievieno izvēlētās preces pirkuma grozam, jāizvēlas piemērotāko piegādes veidu (pašsavākšana vai kurjera pakalpojums) un saņemšanas vietu (adrese, uz kuru kurjers piegādā preces), jāievada citus datus (vārds, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, utt.) un jāaizpilda pārējos pieprasīto datu lodziņus saskaņā ar tiešsaistes veikala instrukcijām. Ja pircējs nav patērētājs, viņam ir jāaizpilda papildus datu lodziņus (uzņēmuma nosaukums un reģistrācijas numurs) saskaņā ar instrukcijām, kas dotas tiešsaistes veikalā, veicot pasūtījumu.
  2.4. Pircējam jāievada pareizu informāciju, lai viņu varētu identificēt un izpildīt līgumu, tai skaitā sazināties ar pircēju, ja nepieciešams, un piegādāt preces.
  2.5. Pircējam jāizlasa pārdošanas noteikumi un privātuma noteikumi pirms pasūtījuma veikšanas tiešsaistes veikalā un jāapstiprina, ka viņš tiem piekrīt, veicot pasūtījumu.

 1. Preces
  3.1. Pasūtījumus var veikt precēm, kas ir pieejamas tiešsaistes veikalā.
  3.2. Ja pēc pasūtījuma veikšanas un pirms tā veikšanas kļūst skaidrs, ka prece nav pieejama (tas ir, nav noliktavā), pārdevējs par to informē pircēju, un puses vienojas par pasūtīto preču aizvietošanu ar alternatīvu preci ar līdzīgu raksturojumu un cenu līmeni, vai pasūtīto preču piegādes termiņa pagarināšanu. Ja pircējs nepiekrīt preču aizvietošanai vai pasūtījuma termiņa pagarināšanai pasūtījuma izpildei, pārdevējam ir tiesības atkāpties no līguma saskaņā ar 5.9. punktu, atmaksājot pircējam visus no pircēja saņemtos maksājumus saskaņā ar līgumu (ieskaitot piegādes maksu).
  3.3. Tiešsaistes veikalā ir sniegta informācija attiecībā uz katras preces raksturojumu, tai skaitā galvenās funkcijas, pielietošana, informācija attiecībā uz iepakojumu, tehnisko datu lapa, drošības datu lapa, sertifikāts, uzstādīšanas, lietošanas uzglabāšanas instrukcijas un cita attiecīga informācija.
  3.4. Precēm jāatbilst līguma noteikumiem. Preces atbilst līguma noteikumiem, ja:
  3.4.1. preču apraksts, veids un daudzums atbilst pircēja pasūtījumam;
  3.4.2. preces atbilst nolūkiem, kam tās ir ražotas, pamatojoties uz informāciju, kas dota tiešsaistes veikalā;
  3.4.3. preču kvalitāte ir tipiska šo preču veidam, un tām piemīt regulāras veiktspējas funkcijas, tai skaitā izturība, pielietošanas veids un drošums, kādas pircējs var pamatoti sagaidīt, pamatojoties uz preču veidu, etiķeti, reklāmām, kuras publicējis pārdevējs, un tiešsaistes veikalā sniegtās informācijas par preču raksturojumu; un
  3.4.4. preces tiek piegādātas pircējam pilnā komplektācijā (tas ir, ar visiem komplektācijas piederumiem) kopā ar primārajām uzglabāšanas, lietošanas un uzstādīšanas instrukcijām.
  3.5. Ja precēm ir noteikts derīguma termiņš, tad tām jāatbilst noteikumiem, kas minēti 3.4.2 (paredzētais lietojums) un 3.4.3 (kvalitāte un veiktspēja) punktos pirms derīguma termiņa izbeigšanās.

 1. Preču cena, piegādes maksa un maksāšanas noteikumi
  4.1. Preču cena tiešsaistes veikalā ir norādīta blakus katrai precei. Likumā noteiktā PVN likme ir iekļauta preces cenā.
  4.2. Papildus preces cenai pircējs veic apmaksu par preču piegādi (piegādes maksa). Piegādes maksas lielums ir atkarīgs no piegādes veida, kuru izvēlējies pircējs, veicot pasūtījumu, piegādes pakalpojumu sniedzēja, preču skaita, to apjoma un piegādes vietas, utt. Piegādes maksas lielums tiek norādīts pircējam tiešsaistes veikalā pirms pasūtījuma apstiprināšanas.
  4.3. Pircējs maksā cenu par precēm un piegādes maksu pie pasūtījuma veikšanas, izmantojot bankas saites, kas pieejamas tiešsaistes veikalā. Maksājums tiek veikts bankas vai maksājuma pakalpojuma sniedzēja maksājuma vidē, ārpus tiešsaistes veikala, sekojot šeit sniegtajām instrukcijām.
  4.4. Tiklīdz pircējs ir samaksājis cenu par precēm un piegādes maksu, pārdevējs viņam nosūta apstiprinājumu uz e-pastu.

 1. Preču piegāde pircējam
  5.1. Pārdevējs piegādā preces pircējiem Latvijā. Preces nevar pasūtīt piegādei ārpus Latvijas.
  5.2. Preces ir iespējams saņemt SIA Wolf Group Latvia birojā (pašsavākšana) vai izmantojot kurjera pakalpojumu, pamatojoties uz pircēja veikto izvēli pasūtījumā.
  5.3. Ja pircējs ir izvēlējies saņemt preces SIA Wolf Group Latvia birojā (pašsavākšana), preces tiek uzskatītas par piegādātām, kad pircējs tās ir saņēmis, ierodoties saņemšanai SIA Wolf Group Latvia birojā. Ja pircējs ir izvēlējies piegādi ar kurjeru, preces tiek uzskatītas par piegādātām, kad kurjers tās ir piegādājis pircējam.
  5.4. Pasūtījumu piegāde un izsniegšana tiek nodrošināta darba dienās. Preču piegāde netiek nodrošināta brīvdienās un svētku dienās.
  5.5. Parasti preces tiek piegādātas trīs līdz piecu dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža un vēlākais 30 dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža.
  5.6. Pārdevējs informē pircēju, ja preces nav iespējams piegādāt 30 dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža. Pircējam ir tiesības atkāpties no līguma, ja viņam zūd interese par preces pirkumu, jo preces piegādes termiņš ir pagarināts. Šādā gadījumā pārdevējs pilnībā pircējam atmaksā preces cenu un piegādes maksu.
  5.7. Pircējs tiek informēts par preču saņemšanu SIA Wolf Group Latvia birojā ar SMS vai e-pasta palīdzību.
  5.8. Ja preces piegādā kurjers, tad kurjera pakalpojumu sniedzējs informē pircēju par precīzu piegādes laiku, vai pakalpojuma sniedzējs un pircējs vienojas par piegādes laiku.
  5.9. Piegādes tiek nodrošinātas uz norādīto adresi darba dienās no 8.00. līdz 18.00. Saņēmējam ir jābūt pieejamam šajā laikā norādītajā adresē.
  5.10. Saņemot pasūtījumu, preču saņēmējam jāparakstās un jānorāda pilns vārds un uzvārds transportēšanas pavadzīmē vai viedtālrunī. Piezīmes par konstatētajām neatbilstībām jānorāda transporta pavadzīmē vai viedtālrunī, ja tiek fiksēts: iztrūkums vai iepakojuma bojājums. Par iepakojuma bojājumu ir jābūt pieejamai arī vizuālai informācijai pirms preces atpakošanas.
  5.11. Piegāde ar kurjeru notiek no durvīm līdz durvīm, kas paredz, ka preces tiek piegādātas no/līdz durvīm, bez ienešanas/uznešanas klienta telpās.
  5.12. Pārdevējs nav atbildīgs par preču piegādes kavēšanos vai piegādes neiespējamību, ja to radījuši nepilnīgi vai nepareizi sniegti dati vai, ja pircējs kavējas saņemt preces, vai cita pircēja iemesla dēļ.
  5.13. Pārdevējam ir tiesības atkāpties no līguma, ja preces ir izpārdotas, ja preces cena, raksturojums un pieejamība tika kļūdaini norādīti tiešsaistes veikalā, vai ja preces nevar piegādāt pircējam 30 dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža. Tādā gadījumā pārdevējs sazinās ar pircēju, izmantojot pasūtījumā norādīto kontaktinformāciju, un atmaksā pircējam maksājumu saskaņā ar līgumu, ieskaitot piegādes maksu, uz pircēja bankas kontu. Pārdevējam nav pienākums samaksāt pircējam jebkādu citu kompensāciju šajā gadījumā. Pārdevējam ir tiesības atskaitīt izmaksas saistībā ar preču piegādi no summas, kuru jāatmaksā pircējam, ja preces nevar piegādāt pircēja radīta kavējumu dēļ vai cita iemesla dēļ, kas saistīts ar pircēju.
  5.14. Galvenās instrukcijas preču uzglabāšanai, lietošanai un uzstādīšanai ir norādītas uz iepakojuma etiķetes. Informācija attiecībā uz preču raksturojumu, kas norādīta 3.3 punktā, un instrukcijas preču uzglabāšanai, lietošanai un uzstādīšanai ir arī pieejamas pircējiem tīmekļa vietnē.

 1. Patērētāju atkāpšanās tiesības
  6.1. Patērētājam ir tiesības atkāpties no līguma, nenorādot iemeslu, 14 dienu laikā no preču saņemšanas dienas. Pircējam, kurš ir nopircis preces saistībā ar viņa saimnieciskajām vai profesionālajām darbībā, nav šajā punktā minētās atkāpšanās tiesības.
  6.2. Tiek uzskatīts, ka patērētājs ir atkāpies no līguma savlaicīgi, ja viņš nosūta paziņojumu pārdevējam 14 dienu laikā no preču saņemšanas brīža.
  6.3. Lai atkāptos no līguma saskaņā ar 6.1 punktu, patērētājam jāiesniedz atkāpšanās pieteikums pārdevēja tīmekļa vietnē saskaņā ar šeit sniegtajām instrukcijām. Ja patērētājs nevar iesniegt atkāpšanās pieteikumu tīmekļa vietnē, ekspress atkāpšanās pieteikumu jāiesniedz, izmantojot pārdevēja kontaktinformāciju, kura sniegta 1.1 punktā, vismaz tādā formātā, kuru var reproducēt rakstiski (piem. e-pastā), norādot sekojošo informāciju: patērētāja vārds un uzvārds, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, preces nosaukums, pasūtījuma un preces saņemšanas datums un bankas konta numurs (IBAN), uz kuru pārdevējam jāatmaksā saņemtais maksājums saskaņā ar līgumu.
  6.4. Ja patērētājs atkāpjas no līguma saskaņā ar 6.1 punktu, viņam ir jāatgriež preces pārdevējam uz pārdevēja adresi, kas norādīta 1.1 punktā 14 dienu laikā no atkāpšanās pieteikuma iesniegšanas. Patērētājs samaksā visas izmaksas par preču atgriešanu un atgādāšanu.
  6.5. Ja patērētājs atkāpjas no līguma saskaņā ar 6.1 punktu, pārdevējs atmaksā visus saņemtos maksājumus no pircēja saskaņā ar līgumu, ieskaitot piegādes maksu, uz patērētāja bankas kontu, kas norādīts atkāpšanās pieteikumā, 14 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas. Ja patērētājs ir izvēlējies piegādes veidu, kas ir atšķirīgs no visizdevīgākā piegādes veida, kādu piedāvā pārdevējs, pārdevējam nav pienākuma atmaksāt patērētājam piegādes maksu, ja tā pārsniedz maksu par standarta piegādi. Pārdevējs var atteikt maksājuma atmaksu, kamēr pārdevējs nav saņēmis atgrieztās preces un nav pārbaudījis, vai to vērtība nav samazinājusies patērētāja vainas dēļ saskaņā ar 6.6 punktu.
  6.6. Precēm, kuras atdotas atpakaļ saskaņā ar 6.1 punktu, jābūt oriģinālajā iepakojumā un komplektācijā, tas ir, jāatdod atpakaļ visas sastāvdaļas produkta iepakojumā. Patērētājs var apskatīt atgriežamās preces īpašības, raksturu un veiktspēju tādā veidā, kā tas būtu parasti atļauts veikalā klātienē, tas ir, vienreizējos iepakojumus (piem. kārtridži, ruļļi) nedrīkst atvērt. Ja atgrieztās preces nav to oriģinālajos iepakojumos vai nav pilnā komplektācijā, vai patērētājs ir lietojis preces veidā, kāds nav atļauts, kā minēts iepriekšējā teikumā, radot preces vērtības samazinājumu, patērētājs ir atbildīgs par preces vērtības samazinājumu, un pārdevējam ir tiesības attiecīgi samazināt patērētājam atmaksājamo summu.

 1. Pārdevēja atbildība
  7.1. Pārdevējs ir atbildīgs par preču neatbilstību līguma noteikumiem (trūkums), kas pastāvēja, piegādājot preces pircējam, pat ja trūkums ir konstatēts vēlāk.
  7.2. Ja pircējs ir patērētājs, pārdevējs ir atbildīgs par jebkādiem preču trūkumiem, kas pastāvēja piegādes laikā patērētājam, un kas rodas divu gadu laikā no preču piegādes pircējam. Ja pircējs ir patērētājs, tad tiek uzskatīts, ka trūkumi, kas konstatēti viena gada laikā kopš preču piegādes patērētājam, pastāvēja piegādes laikā, ja šāds apgalvojums nav pretrunā ar preču raksturu vai trūkumiem.
  7.3. Pārdevējs nav atbildīgs par preču trūkumiem, kas konstatēti pēc preču derīguma termiņa izbeigšanās, ja šāds termiņš ir noteikts.
  7.4. Ja pircējs ir nopircis preces saimnieciskām vai profesionālām darbībām, viņam ir jāpārbauda preces un jānorāda jebkurus trūkumus, pietiekami detalizēti tos aprakstot, sapratīgā laikā pēc tam, kad tie tika konstatēti.
  7.5. Ja pircējs ir patērētājs, viņam ir jāinformē pārdevēju par preces trūkumiem divu mēnešu laikā, kopš tie ir konstatēti.
  7.6. Ja precēm ir trūkumi, pircējam ir tiesības pieprasīt, lai:
  7.6.1. pārdevējs aizvieto preces par saviem līdzekļiem ar precēm bez trūkumiem vai
  7.6.2. pārdevējs atmaksā visus saņemtos maksājumus no pircēja saskaņā ar līgumu, ieskaitot piegādes maksu. Taču, ja pircējs ir izvēlējies atšķirīgu piegādes veidu no pārdevēja piedāvātā visizdevīgākā piegādes veida, pārdevējam nav jāatmaksā piegādes maksu, ja tā pārsniedz standarta piegādes maksu.
  7.7. Pircējam nav tiesības pieprasīt aizvietot preces ar trūkumiem saskaņā ar 7.6.1 punktu, ja preces aizvietošana nav iespējama (piem. preces ir izpārdotas). Šādā gadījumā pircējam ir tiesības pieprasīt pārdevējam atmaksāt visus saņemtos maksājumus saskaņā ar līguma 7.6.2 punktu.
  7.8. Ja pārdevējs aizvieto preces ar trūkumiem saskaņā ar 7.6.1 punktu vai atmaksā saņemtos maksājumus no pircēja saskaņā ar līguma 7.6.2 vai 7.7 punktiem, pircējam ir jāatgriež pārdevējam preces ar trūkumiem. Pārdevējam ir tiesības atteikt piegādāt aizvietotās preces vai atmaksāt naudu līdz tam, kad tas ir saņēmis atgriezto preci no pircēja.
  7.9. Pārdevējs sedz izmaksas, kas saistītas ar preču ar trūkumiem atgādāšanu atpakaļ vai aizvietošanu, tai skaitā piegādes un pasta izmaksas. Tiklīdz pircējs ir atdevis atpakaļ preci ar trūkumiem, pārdevējs kompensē piegādes izmaksas. Ja pircējs ir izvēlējies piegādes veidu, kas ir atšķirīgs no pārdevēja piedāvātā vislētākā standarta piegādes veida, pārdevējam nav jāatmaksā piegādes maksu par preču atgriešanu, ja tā pārsniedz standarta piegādes maksu.
  7.10. Pārdevējs nav atbildīgs par preču trūkumiem, ja tie nepastāvēja piegādes laikā. Cita starpā, pārdevējs nav atbildīgs par preču trūkumiem, un pircējam nav 7.6 punktā minētās tiesības, ja trūkumi radušies šādu iemeslu dēļ:
  7.10.1. normāls preču nolietojums;
  7.10.2. preču izmantošana mērķiem, kas nav atbilstoši tiem, kādiem prece ir projektēta;
  7.10.3. uzglabāšanas, lietošanas vai uzstādīšanas instrukciju neievērošana;
  7.10.4. preču modifikācijas veikšana (pārstrāde, sajaukšana) vai citas līdzīgas darbības.

 1. Personas datu apstrāde un tiešais mārketings
  8.1. Pārdevējs apstrādā pircēju personas datus, kuri ir fiziskas personas vai juridisku personu pārstāvji (tai skaitā vārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese un bankas konta numurs) saskaņā ar pārdevēja privātuma noteikumiem. Pārdevējs izmanto iepriekš minētos datus un parasti nosūta tos trešajām personām (piem. pakomātu vai kurjera pakalpojumu sniedzējiem) vienīgi līguma izpildes, tai skaitā pasūtījuma apstrādes un preces piegādes pircējam, nolūkā.
  8.2. Pārdevējs var vienīgi nosūtīt tiešā mārketinga materiālus pircējam, tai skaitā informatīvās vēstules un piedāvājumus, ja pircējs ir devis nepārprotamu piekrišanu. Pircējs var atsaukt piekrišanu jebkurā laikā.

 1. Patērētāju strīdu izšķiršana
  9.1. Ja pircējam ir jautājumi vai sūdzības attiecībā uz precēm vai līgumu, tos ir jāiesniedz pārdevējam, izmantojot kontaktinformāciju, kas sniegta 1.1 punktā. Pārdevējs atbild uz pieprasījumiem un sūdzībām vēlākais divu nedēļu laikā no to saņemšanas. Patērētājs var arī iesniegt sūdzības, izmantojot tiešsaistes strīdu risināšanas platformu, kas ir pieejama šeit.
  9.2. Ja preces neatbilst līguma noteikumiem, patērētājam ir tiesības izmantot likumā paredzētos tiesiskos aizsardzības līdzekļus.
  9.3. Lai aizsargātu savas tiesības, patērētājam ir tiesības sazināties ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru, kas atrodas Brīvības ielā 55, Rīgā, patērētāju konsultāciju tālrunis +371 65452554 un e-pasta adrese pasts@ptac.gov.lv.
  9.4. Patērētājs arī var vērsties savā dzīvesvietas tiesā, lai aizsargātu savas tiesības.