Ostukorv
0

Ole teadlikum toodetest, mida kasutad

22.01.2021

Meie eesmärgiks on muuta Penosili toodete kasutajad teadlikumaks kasutatavatest toodetest ning nende omadustest.

Kiire ning parima lõpptulemuse saavutamiseks tuleks tähelepanu pöörata nendele punktidele:

  • kemikaalide omaduste tundmine ja mõistmine, kuidas need reageerivad erinevatel aluspindadel;
  • õiged pealekandmistehnikad/töövõtted;
  • teadlikkus toodete mõjust kasutajale ja keskkonnale.

Lugege edasi, et saada ülevaade Penosili toodetel leiduvatest märgistest ja tähistest ning olla seeläbi teadlikum kasutaja, kes tegutseb nii enda kui ka keskkonna seisukohast võimalikult ohutult.

Mis on CE-märgis?

Euroopa Liidus kehtivad nõuded kõikidele tootjatele, kes müüvad oma tooteid vabakaubanduspiirkonnas. EL on kehtestanud ehitustoodete määruse (CPR) 305/2011, mis jõustus täielikult 1. juulil 2013 ja mille põhiosa on toodete toimivusdeklaratsioon. Toimivusdeklaratsiooni esitamine muutus kohustuslikuks kõigile tootjatele, kelle tooteportfelli kuuluvad Euroopa harmoneeritud standardiga kaetud tooted. Toimivusdeklaratsioon võimaldab tootjal anda teavet oma toote omaduste kohta ja dokumendi koostanud tootja tagab ehitustoote vastavuse deklareeritud näitajatele.

CE-marking

Kui tootja on toimivusdeklaratsiooni koostanud, tuleb toode varustada CE-märgisega. CE-märgis on sertimismärgis, mida võiks nimetada ka toimivusdeklaratsiooni väikeseks kokkuvõtteks. CE-märgis näitab, et Euroopa Majanduspiirkonnas müüdavad tooted vastavad Euroopa harmoneeritud standardis sätestatud kõrgetele ohutus-, tervise- ja keskkonnakaitsenõuetele. Kõikide Euroopa harmoneeritud standardi reguleerimisalasse kuuluvate Penosili toodete puhul on toimivusdeklaratsioon ja CE-märgistus kinnitatud vastavalt juhistele.

Mis on LOÜ (ingl k VOC) ja kuidas me saame aidata kaasa elukeskkonna parandamisele?

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) on mitmesugustesse keemilistesse klassidesse kuuluvad ained, mis aurustuvad toatemperatuuril kergesti ning levivad materjalidest ja toodetest ümbruskonda. Eelkõige mõjutavad lenduvad orgaanilised ühendid siseruumi õhu  kvaliteeti. Teada on rohkem kui 300 lenduvat orgaanilist ühendit, millest paljud esinevad peaasjalikult siseruumides. Need erituvad ehitusmaterjalidest, mööblist ja mujalt. Kui lenduvate orgaaniliste ühendite kontsentratsioon on liiga kõrge, võib kehv siseruumi õhk põhjustada mitmesuguseid terviseprobleeme. Pikaajaline väiksemas koguses lenduvate orgaaniliste ühendite sissehingamine võib põhjustada ärritust ja suurendada terviseprobleemide ohtu. Mõned ained on seejuures kantserogeensed.

Et säästa energiat, ehitatakse majad üha õhutihedamaks, mistõttu lenduvate orgaaniliste ühendite taseme vähendamine siseruumides on oluline teema ja seal kasutatavatele kemikaalidele on kehtestatud kindlad nõuded. Kuna Euroopa Liit ei ole veel üldist regulatsiooni kehtestanud, reguleerivad riigid ise lenduvate orgaaniliste ühendite kontsentratsiooni, et kaitsta tervist. Euroopas on kasutusel kolm peamist klassifikatsiooni, mis tõendavad ehitusmaterjalide madalat LOÜ kontsentratsiooni, pakkudes seeläbi kliendile paremat siseruumi keskkonda.

  • Klassifikatsioon Emicode
EC_1_EMICODE

EMICODE® on kaubamärgiga kaitstud liigitussüsteem, mida kasutatakse põrandakatete paigaldustoodete, liimide ja ehitustoodete liigitamiseks kolme klassi vastavalt nende heitenäitajatele. Süsteemis on kolm heitekategooriat, milles rakenduvad lenduvate orgaaniliste ühendite teatud piirväärtused: EC2, EC1 ja EC1 Plus. Emicode’i märgis on laialt tuntud ja tunnustatud kogu Euroopas.

  • M1 klassifikatsioon
M1

Selle liigituse eesmärk on tõhustada väheste heitmetega ehitusmaterjalide väljatöötamist ja kasutamist, et materjalide heitkogused ei suurendaks ventilatsioonivajadust. Klassifikatsioon sätestab tavalistes töö- ja eluruumides kasutatavate materjalide heitkoguste nõuded, et tagada siseruumiõhu hea kvaliteet. Tootel olev M1 silt näitab, et toode heitmed ja lõhn vastavad M1 kriteeriumitele. M1 märgist tuntakse põhiliselt Soomes ja Skandinaavias.

  • Prantsuse VOC-märgis
A+ French

Prantsusmaal müüdavad ehitus-, viimistlus- ja sisustustooted peavad olema varustatud lenduvate orgaaniliste ühendite heitekatsete põhineva heiteklassi märgisega. See on sätestatud dokumendis „Décret n° 2011-321“. Määrus nr 3011-321 sätestab neli lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste klassi: C, B, A ja A +.

Penosil pakub mitmesuguseid tooteid, mida on testitud ja sertifitseeritud kõigi kolme eelnimetatud klassifikatsiooni järgi.